Den Dikke Van Marketing2017-09-21T18:57:23+00:00

Den Dikke van Marketing

Marketeers spreken soms hun eigen taal. Den Dikke Van Marketing wil bepaalde vaktermen naar het Nederlands vertalen zodat iedereen hem begrijpt. Den Dikke is er voor marketeers, bedrijven en leerlingen van het internet.

Het woordenboek is voor jullie en van jullie. Zijn er woorden waarvan jij denkt:  “Deze moet erbij”? Stuur een bericht want Den Dikke denkt nog lang niet aan afvallen!

A-V:

Analysis Paralysis: Ziekte waarbij teveel tijd wordt gegeven aan het bestuderen van een onderwerp terwijl je makkelijker de oplossing zou bereiken door actie te ondernemen
B2B*: Business to Business: markt waarbij handel wordt bedreven tussen bedrijven
B2C*: Business to consumer: markt waarbij handel wordt gedreven tussen bedrijf en consument. *zie H2H
Backlinks: Het aantal links die verwijzen naar jouw website. Belangrijk bij de positionering van jouw ranking in Google.
Buyer Persona: Een visuele voorstelling van een klant, liefst een ideale potentiële klant, gebaseerd op demografische gegevens & analyse. Belangrijk om te bepalen naar wie je gaat adverteren.
Call to action: Oproep tot actie ~ wat je wil dat je klant doet na het bekijken van jouw bericht
Clickbait: Misleidende kop van een artikel om kliks te verzamelen. Bv: “WIN GRATIS SEKS, KLIK HIER”
Confrontatiematrix: Een visuele voorstelling waarbij beschreven sterktes, zwaktes, opportuniteiten en bedreigingen tegenover elkaar worden gezet. Deze geeft men uit onderzoek een score en hieruit wordt bepaald waar de aandachtspunten liggen.
Content curation: Bestaande informatie, uit bijvoorbeeld een blog, verzamelen en digitaal verdelen (email, Facebook) om een bepaalde doelgroep aan te spreken.
Content: Informatie dat je creëert en distribueert
Contest: Wedstrijd
Conversie percentage: Percentage dat aangeeft hoeveel van je bezoekers overgaan naar een actie bv: bekijken, registreren, aankopen ~meestal gerelateerd aan verkopen
Copy: Tekst
CPA: Cost per Acquisition. Wat het kost om een klant aan te trekken weergegeven in euro’s
CPC: Cost Per Click, de kost dat je betaalt per klik op een advertentie
CPL: Cost per Lead: Wat het kost de gegevens van een mogelijke klant te verzamelen
CPM: Cost per Mille -> kost per duizend
CPV: Cost per View à kost per kijker
CRM: Customer Relationship Management. Gegevensverzameling van potentiële en bestaande klanten.
CTR: Click Through Rate, percentage dat doorklikt naar een externe pagina
Custom Audiences: Tool van Facebook dat het mogelijk maakt om een specifieke doelgroep te importeren gebaseerd op jouw email adressen
Customer Journey: Traject dat iemand aflegt om van onbekende naar prospect te gaan en van prospect naar klant om uiteindelijk ook ambassadeur te worden van je bedrijf. De customer journey bestaat uit drie fases: kennismaking, overweging, beslissing
DAM Is een technologie die het mogelijk maakt voor bedrijven om digitale bestanden, aan de hand van een centraal en veilig platform, op een snelle manier op te slaan, te beheren, organiseren maar ook bewerken en delen.
E-book: Boek dat men kan downloaden en daarna digitale lezen.
Facebook Dark Posts: Een ‘dark post’ is een betalende post die je uitstuurt naar een bepaalde groep mensen. De post komt niet op je pagina maar in het nieuwsoverzicht van je doelgroep. Vandaar de naam ‘dark post’.
Grammar Nazi: Iemand met de neurotische dwang om elke grammaticale fout te verbeteren. De Grammar Nazi ziet een spellingfout als een belediging op zijn bestaan.
H1 De hoofdtitel van een tekst
H2H: Een term variant op B2B en B2C. Handel wordt gedreven tussen mensen. Bedrijven zijn geen alleenstaande entiteiten of robots vandaar de term Human to Human.
Heatmap: Map dat je installeert op een pagina dat aangeeft, door middel van kleurenintensiteit, waar bezoekers klikken
Inbound Marketing Het marketing proces om de juiste content op het juiste moment te sturen om van onbekenden,  klanten te maken. Hierbij staat de klant centraal en beantwoorden we zijn noden, vragen en wensen consistent met waardevolle informatie.
Keyword: Woord dat belangrijk is in een zoekmachine, meestal gerelateerd aan de sector van een bedrijf
Landings Page: Pagina waar je op terecht komt als je op een link klikt.
Lead Nurtering: De manier waarop je klanten gaat soigneren & servicen.
Lead Scoring: Een cijfer dat toegekend wordt aan een mogelijke klant (lead) om aan te geven wanneer deze mag opgevolgd door het departement verkoop.
Leads: Een gegevensverzameling van een mogelijke klant. Deze kan een warm of koud contact zijn.
LTV: Life Time Value: waarde die je een klant kan geven gedurende zijn bestaan als klant
Marketing automation: Het proces van marketing automatismen  om een lead te bewegen naar een aankoop. Bijvoorbeeld: Iemand schrijft in op een nieuwsbrief en krijgt automatisch een welkomst bericht.
Mastermind: Gekozen groep mensen die samen elkaars ideeën & expertise uitwisselen om elkaar verder te helpen
Opt-in: De eigenaar van een e-mailadres heeft expliciet toestemming gegeven tot het ontvangen van (commerciële) e-mails.
Opt-out De eigenaar van een e-mailadres ontvangt automatisch (commerciële) e-mails en krijgt de mogelijkheid om zich daarvoor uit te schrijven.
Plug-in: Komt van het Engels: Plug & Play. Een plug-in is een programma dat functioneert binnen een platform (bv. WordPress) om een probleem op te lossen dat het platform zelf niet kan. Vergelijkbaar met een extra optie op een auto. De optie is niet nodig om de auto te laten rijden maar de optie kan wel heel handig van pas komen.
Podcast: Een podcast is een audio uitzending waarbij het geluidsbestand op aanvraag wordt aangeboden in iTunes of andere webcast programma’s
Power Editor: Toepassing in het Facebook Advertentiebeheer om sneller advertenties te bewerken.
Redirect: Doorsturing van een website naar een andere website. Bijvoorbeeld: Als ik in type Cocacoola.com gaat deze direct doorverwijzen naar coca-cola.be
Responsive Design: Vanwege het stijgende gebruik van mobiele apparaten is het belangrijk dat een website zich automatisch aanpast aan het formaat van Smartphone, Tablet of PC.
ROAS Return on Advertising Investment. Het resultaat dat je haalt uit advertenties.
ROMI Return on Marketing Investment. Geeft weer in cijfers hoeveel de marketing inspanningen hebben opgebracht in een kosten/baten analyse.
Sales Funnel: Proces dat mensen doorlopen om van niet koper te gaan naar klant
SEA: Staat voor: Search Engine Advertising, door betaling ervoor zorgen dat je bovenaan komt te staan in een zoekmachine
Seminar: Lezing die je bijwoont samen met anderen met als doel: kennis uitbreiden en netwerken
SEO: Staat voor: Search Engine Optimization, of te wel zoekmachine verbetering. SEO is de kunst om via een strategie ervoor te zorgen dat je hoger komt te staan in een zoekmachine zoals: Google, Youtube, Bing…
Snap: Foto verzonden met de app ‘Snapchat’.
Split testing: Een benaming om aan te duiden dat er verschillende tests zullen gebeuren om 1 doel te bereiken. Bijvoorbeeld een website split testen op de kleur van een button om te analyseren welke kleur het best presteert.
SWOT Strengt, Weaknesses, Opportunities & Threads. Een term die wordt toegepast in een analyse om te bepalen waar de sterktes, zwaktes, opportuniteiten en bedreigingen liggen.
Tag Woord of dat je toekent om een artikel te categoriseren. Handig voor zoekmachines. Een tag is een soort sleutelwoord.
Template: Gemaakte structuur waar de focus ligt op het makkelijker maken van een opgave waarbij enkel invullen van inhoud noodzakelijk is.
Toptopical: Advertentie die inspeelt op een evenement zoals Valentijn, Kerst, Superbowl, …
User experience: Letterlijk vertaald: de ervaring van de gebruiker. Hoe de klant jouw marketing intenties ervaart. Vaak is dit toepasbaar op webdesign.
VLOG: Video dagboek waarbij dagelijks nieuwe video’s worden gedeeld op YouTube. bv:  Casey Neistat